(Sử dụng trình duyệt Chrome để tải game)
Bước 1
  • Bấm chọn Download
  • Đồng ý cài đặt
Bước 2
  • Vào phần Cài Đặt (Settings)
  • Cài đặt chung (General)
  • Quản lý thiết bị (Device management)
  • Chọn tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp
Bước 3
  • Trở về màn hình chính
  • Chọn biểu tượng Saoclub để trải nghiệm