(Sử dụng trình duyệt Chrome để tải game)
Bước 1
  • Bấm chọn Download
  • Ấn tải App để tải xuống file APK
Bước 2
  • Vào phần Cài Đặt (Settings)
  • Tiến hành cài đặt Sao Club từ file APK
Bước 3
  • Trở về màn hình chính
  • Chọn biểu tượng Sao Club để trải nghiệm